top

 

 

Microbizz — 100% digitalt og mobilt arbeid

ÉN SAMLET LØSNING

Microbizz

Bransjefokus

Microbizz er relevant for virksomheter i de fleste bransjer – og løsningen har blitt tatt i bruk av et bredt spekter av kunder innenfor flere av disse som f.eks: transportselskaper, kraftforskyning og installasjon, eiendomsforvaltning, entreprenørvirksomheter og offentlig virksomhet. 

Microbizz er tilgjengelig som en predefinert standardløsning innenfor Service og Vedlikehold, Eiendomsforvaltning (Facility Management) og for Bygg og Anlegg.

Dette er bransjeløsninger opprettet med ferdigdefinerte arbeidsflyter, som gir unike fordeler våre kunder. Mange av våre kunder kommer raskt i gang takket være disse bransjestandardene, mens noen går videre og jobber mer med de unike og spesifikke behovene til arbeidsflyt de har eller ønsker å etablere støtte for som en del av en digital arbeidsdag.

Eiendomsforvaltning (Facility Management)

Hver bransje har sine unike behov. Microbizz har tilpasset funksjonlitet for en optimalisert arbeidsflyt for drift og forvaltning av eiendom.

Service og vedlikehold

Hver bransje har sine unike behov. Microbizz har tilpasset funksjonlitet for en optimalisert arbeidsflyt for virksomheter som utfører service og vedlikehold.

Bygg og anlegg

Hver bransje har sine unike behov. Microbizz har tilpasset funksjonlitet for en optimalisert arbeidsflyt for bygg og anlegg.

Kommuner

I dag brukes Microbizz i ulike kommuner innenfor ulike områder – oppgaveplanlegging, kvalitetsstyring, ruteplanlegging, prosjektledelse samt kommunikasjon med underleverandører og til og med innbyggere.

Andre bransjer

Med Microbizz kan virksomheten optimalisere planlegging og gjennomføring av oppgaver og prosjekter, styre kvalitet og dokumentasjon, minimere administrasjon og strømlinjeforme arbeidsflyten. Dette gjelder selskaper innen alle bransjer.

Kjernen i løsningen


Microbizz er bygget rundt et CRM-system (Customer Relationship Management), som inneholder alle kunder og kundedata, historikk, dokumenter, aktiviteter osv. Dette betyr at all informasjon i løsningen er samlet på et sted og medarbeiderne har all relevant informasjon tilgjengelig, uansett organisasjonstilhørighet, når som helst og fra ulike enheter som PC, smarttelefon eller nettbrett.

.


Oppgaver og prosjekter

Planleggningen av oppgaver tar høyde for alle relevante parametre – alt fra medarbeiderdata (f.eks. kompetanse, sertifikater og arbeidstider) til kvalitetsparametre, økonomiske tall, kvalitetskrav, kundedata mm. Det er enkelt og raskt å gjøre endringer i planer. Medarbeiderne har en fullstendig og oppdatert oversikt over alle oppgaver og detaljer via sin smarttelefon, nettbrett eller PC. 
.

Produksjonsplan

Microbizz gir deg en fullstendig og 100% aktuell oversikt over produksjonsplaner – med tilhørende frister, bemanning og milepæler. Det er enkelt og raskt å gjøre endringer i de ulike planene. Du oppnår en 100% optimal planlegging, da alle relevante data du definerer tas med i planleggingen – herunder oppgavedetaljer, kundedata, medarbeiderdata og økonomiske nøkkeltall mm.

Tidsregistrering

Medarbeidere sjekker inn eller ut via sin smarttelefon eller nettbrett – og arbeidstiden kan registreres med det samme. Ved eventuelle avvik kan disse registeres eller endres der du måtte befinne deg. Tidsregistreringene danner grunnlag for automatisk opprettelse av timelister – som igjen danner grunnlag for lønnsberegning. Dette kan integreres direkte med lønnsystemet.

Personal

Med Microbizz er det raskt og enkelt å utarbeide bemanningsplaner og gjøre ajourhold eller endringer på disse ved f.eks sykdom eller andre avvik. Alle relevante data om den enkelte medarbeider ligger i systemet og danner grunnlaget for planleggingen – eksempel på slike data er: Arbeidstider, kompetanse, godkjenninger og sertifiseringer, samt kontraktsforhold mm.

Microbizz presentasjon

Skal vi møtes?

Vi vil veldig gjerne vise deg hvordan Microbizz kan hjelpe deg med optimalisering av drift og kvalitet i din virksomhet – og hvor enkelt det kan gjøres.

Kvalitet

Digitale kvalitetsskjemaer kan knyttes til oppgaver som skal utføres, og oppgaver kan knyttes til skjemaer i løsningen. Medarbeideren kan raskt fylle ut skjemaer ute på arbeidsplassen, samt registrere eventuelle avvik. Dokumentasjon som foto kan enkelt legges til. Forhold for å sikre at spesielle godkjennelser er ivaretatt kan sikres gjennom løsningen – slik som at riktige medarbeidere med de rette sertifiseringer kobles til rette oppgaver.

Vareforbruk

Varer kan bestilles direkte hos underleverandører – også via app’en ute – på arbeidsplassen.  Man får en komplett oversikt over vareforbruk på arbeidsoppgaver som er utført, og kunden kan lett styre automatisk oppfylling av varer. Dette betyr økt effektivisering og minimering av administrasjon og svinn samtidig som dette sikrer et godt og korrekt fakturagrunnlag.

Rapporter og Business Intelligence

Da alle data og dokumenter er samlet i samme CRM-system, åpner det opp for en en lang rekke muligheter for rapporter, innsikt – også grafiske oversikter. Alle typer rapporter kan trekkes ut på tvers av funksjoner og avdelinger. Data er i sanntid og gir deg derfor et helt optimalt beslutningsgrunnlag.

GPS & QR/NFC

Med GPS-funksjonen har virksomheten det fulle overblikket over kundens fysiske lokasjon, plassering av  medarbeidere og oppgaver som skal utføres. Medarbeideren kan raskt få opp reiseruten på smarttelefonen eller nettbrettet. 
Det er mulig at bruke QR og NFC koder i løsningen – f.eks. til registrering av utstyr eller tilgang til sikrede områder.

Snakk med en Microbizz ekspert

Vi er kun en telefonsamtale eller en mail unna — ser fram til å høre fra deg.Katrine Othendal Nielsen

kn@ventu.dk
+45 30151871

TestimonialsFakta om Microbizz


100% mobilt

Microbizz er 100% mobilt og du får tilgang til løsningen via en App eller PC. App’en er en ”native app” og fungerer selv uten nettilgang.  

Øker effektiviteten

Microbizz understøtter og automatiserer virksomhetens arbeidsprosesser. Dette øker effektiviteten og minsker administrasjon.

Glade medarbeidere

Microbizz er veldig lett tilgjengelig og lett å bruke. Det er enkelt og raskt å opprette egne skjema, slik at informasjon om oppgaver og dokumentasjon veldig enkelt kan registreres.

I godt selskap

Microbizz har blitt tatt i bruk innenfor en lang rekke bransjer og håndterer der oppgave- og prosjektstyring, kvalitetkontroll- og styring, prosesstyring, ressursoptimalisering og salgsoppfølging