top

 

100% digital og mobil drift

Microbizz handler om optimalisering av arbeidsflyt, kvalitet og administrasjon. Løsningen er så bred og fleksibel at den vil gi solid og unik støtte uansett bransje og størrelse på virksomheten. 

Microbizz handler om optimalisering av arbeidsflyt.

Med Microbizz oppnår du bedre lønnsomhet

Bedre optimalisering og økt lønnsomhet skjer via effektivisering og digitalisering av selve driften i virksomheten. Microbizz er en bred løsning – fra tidsregistrering og oppgaveplanlegging og -utførelse, fra kvalitetsstyring til prosessoptimalisering og ruteplanlegging, GPS og styring av utstyr. Microbizz dekker prosessen helt frem til fakturering og ikke minst en ekstranett-løsning som sikrer en god kundeinvolvering. Microbizz dekker alle områder i en virksomhet, så synergier kan oppnås mellom avdelinger og den samlede effektivitet og kvalitetsstyring optimaliseres.

Microbizz er bygget rundt et CRM-system (Customer Relationship Management), som inneholder alle kunder og kundedata, historikk, dokumenter, aktiviteter osv. Dette betyr at all informasjon i løsningen er samlet på et sted og medarbeiderne har all relevant informasjon tilgjengelig, uansett organisasjonstilhørighet, når som helst og fra ulike enheter som PC, smarttelefon eller nettbrett.

Microbizz er for alle

Microbizz er en 100% skybasert løsning (SaaS). Det er altså ikke snakk om noen installasjon av programvare hos dere. Dette betyr at dere raskt og enkelt kommer i gang med å bruke Microbizz og løse og dokumentere helt sentrale oppgaver. 

Microbizz betales via en fast månedlig abonnementspris per medarbeider; dette abonnementet inkluderer alt – inkl. oppdateringer.

Microbizz er aktuell for virksomheter innenfor alle bransjer og er veldig enkelt å bruke. App’en er en  ”native App” og virker selv om medarbeideren ikke har tilgang til nett. 
.

Clients say


“With all expenses included – Microbizz licenses, mobile data fee and 16 Samsung tablets – we can see, that our ROI is less than 14 months.”

Henrik Hüttel Eriksen, Pacco A/S

“Microbizz allows us to handle the requirements for traceability and documentation – easily and efficiently.”

Nina Christiansen, Bravida Danmark A/S

Standardfunksjoner

Microbizz er bygget rundt et CRM-system (Customer Relationship Management), som inneholder alle kunder og kundedata, historikk, dokumenter, aktiviteter osv. Dette betyr at all informasjon i løsningen er samlet på et sted og medarbeiderne har all relevant informasjon tilgjengelig, uansett organisasjonstilhørighet, når som helst og fra ulike enheter som PC, smarttelefon eller nettbrett.


Oppgaver og prosjekter

Planleggningen av oppgaver tar høyde for alle relevante parametre – alt fra medarbeiderdata (f.eks. kompetanse, sertifikater og arbeidstider) til kvalitetsparametre, økonomiske tall, kvalitetskrav, kundedata mm. Det er enkelt og raskt å gjøre endringer i planer. Medarbeiderne har en fullstendig og oppdatert oversikt over alle oppgaver og detaljer via sin smarttelefon, nettbrett eller PC. 

Produksjonsplan

Microbizz gir deg en fullstendig og 100% aktuell oversikt over produksjonsplaner – med tilhørende frister, bemanning og milepæler. Det er enkelt og raskt å gjøre endringer i de ulike planene. Du oppnår en 100% optimal planlegging, da alle relevante data du definerer tas med i planleggingen – herunder oppgavedetaljer, kundedata, medarbeiderdata og økonomiske nøkkeltall mm.

Tidsregistrering

Medarbeidere sjekker inn eller ut via sin smarttelefon eller nettbrett – og arbeidstiden kan registreres med det samme. Ved eventuelle avvik kan disse registeres eller endres der du måtte befinne deg.  Tidsregistreringene danner grunnlag for automatisk oprettelse av timelister – som igjen danner grunnlag for lønnsberegning. Dette kan integreres direkte med lønnsystemet.

Personal

Med Microbizz er det raskt og enkelt å utarbeide bemanningsplaner og gjøre ajourhold eller endringer på disse ved f.eks sykdom eller andre avvik. Alle relevante data om den enkelte medarbeider ligger i systemet og danner grunnlaget for planleggingen – eksempel på slike data er: Arbeidstider, kompetanse, godkjenningner, sertifiseringer og kontraktforhold mm.

Kvalitet

Digitale kvalitetsskjemaer kan knyttes til oppgaver som skal utføres, og oppgaver kan knyttes til skjemaer i løsningen. Medarbeideren kan raskt fylle ut skjemaer ute på arbeidsplassen, samt registrere eventuelle avvik. Dokumnetasjon som foto kan enkelt legges til. Forhold for å i sikre at spesielle godkjennelser er ivaretatt kan sikres gjennom løsningen – slik som at riktige medarbeidere med de rette sertifiseringer kobles til rette oppgaver. 

Vareforbruk

Varer kan bestilles direkte hos underleverandører – også via app’en ute – på plass.  Man få en komplett oversikt over vareforbruk på arbedsoppgaver som er utført og/eller kunder og kan lett styre automatisk oppfylling av varer. Dette betyr økt effektivisering og minimering af administrasjon og svinn samtidig som dette sikrer et godt og korrekt fakturagrunnlag.

Rapporter og Business Intelligence

Da alle data og dokumenter er samlet i samme CRM-system, åpner det opp for en en lang rekke muligheter for rapporter, innsikt – også grafiske oversikter. Alle typer rapporter kan trekkes ut på tvers av funksjoner og avdelinger. Data er i sanntid og gir deg derfor et helt optimalt beslutningsgrunnlag.

GPS & QR/NFC

Med GPS-funksjonen har virksomheten det fulle overblikket over kundens fysiske lokasjon, plassering av , medarbeidere og oppgaver som skal utføres. Medarbeideren kan raskt få opp reiseruten på smarttelefonen eller nettbrettet. Det er mulig at bruke QR og NFC koder i løsningen – f.eks.til registrering av utstyr eller tilgang til sikrede områder.

Kontakt oss

La oss snakke om utfordringene i din bedrift og hvordan Microbizz kan optimalisere dine arbeidsflyter.
Ring eller send oss en mail. Vi ser frem til å høre fra deg.Cecilie Ladewig

kn@ventu.dk
+45 3015 1871

Tilvalgsmoduler

Mer Microbizz

Microbizz er bygget opp av moduler – og herunder en del ekstra moduler som kan tas i bruk som tilvalg. Disse kan velges etter behov. Et eksempel er ”Utstyrsmodulen” som gjør det mulig å få sanntidsdata om utstyr, kjøretøy, installasjoner mm. Et annet eksempel er ”Ekstranett-modulen”, som gør det mulig for dere å synliggjøre informasjon av relevante data og dokumenter til kunden via en sikker personifisert netttilgang.